Styrelsen 2022-2023

Ordförande:

Torgny Holm

torgny.holm@hotmail.com

Tel: 0706-59 92 60

Vice ordförande:

Rüdiger Osterloh

rudiger@osterloh.se

Tel: 0736-84 57 55

Kassör:

Lars Lönnstad

lars@lonnstad.se

Tel: 0768-02 48 30

Sekreterare:

Gerd Ivarsson

gerd.ivarsson@telia.com

Ledamot:

Paul Kuck

britt.kuck@live.se

Suppleant:

Anne Jofjord

anne.jofjord@hotmail.se

Suppleant:

Barbro Samuelsson

barsam@telia.com

Suppleant:

Tony Stag


Revisor:

Jaagup Perem

Revisor suppleant:

Marita Fahlgren

Kommande styrelsemöte:


Tisdag 4/9  kl. 10:00