Styrelsen 2024-2025

Ordförande:

Torgny Holm

torgny.holm@hotmail.com

Tel: 0706-59 92 60

Vice ordförande:

Rüdiger Osterloh

rudiger@osterloh.se

Tel: 0736-84 57 55

Kassör:

Lars Lönnstad

lars@lonnstad.se

Tel: 0768-02 48 30

Sekreterare:

Gerd Ivarsson

gerd.ivarsson@telia.com

Ledamot:

Tony Stag

stagik49@gmail.com


Suppleant:

Barbro Blakeus barbro.blakeus@gmail.com


Suppleant:

Jan Krüger

jan.kruger.46@hotmail.com

Revisor:

Jaagup Perem

Revisor suppleant:

Marita Fahlgren

Valberedning:

Stina Osterloh (ordförande)

stina@osterloh.se

Marita Fahlgren

Kommande styrelsemöte:

Tisdag 4/6 kl. 10:00