På Gång240124

Föreningsstämman 2024 kommer att hållas den 15:e maj 2023 klockan 17:30 i församlingshemmet.

230304

Föreningsstämman 2023 kommer att hållas den 10:e maj 2023 klockan 17:30 i församlingshemmet.

221116

Viktig Information - Läs här!

221019

Ny finns det en hjärtstartare  i entrén på Paradisvägen 3 i

  


Tittar på instruktionsfilmen om hur du använder

hjärtstartaren här.

220922

Stor uppslutning på årets kräftfest.220916

Seniorsurfskolan

Bra utbildningsmateral om användning av mobil och läsplatta angående Bank-ID, Swish, Email, etc. Många underhållande och lättförståliga filmer.  Klicka på länken till höger

220908

Ändrad debitering av elförbrukningen för laddstolpar på gästparkeringen from den 1 oktober 2022. läs mera här.

220819

Den årliga kräftfesten kommer att hållas den 20 september klockan 18:00 i föreningslokalen.

220529

Gästparkering - Laddstoplar

Nu är laddstolparna på gästparkeringen 10, 11 och 12 på den övre parkeringen igång. Om du får gäster som behöver ladda sin bil så följ instruktionerna som du hittar här.

220510

Städdag den 17 maj. Läs mera här.

220303

Föreningens årsmöte hålls den 11 maj 2022 klockan 17:30 i församlingshemmet.

220220

I samband med grävarbete för installationen av laddstolparna så behöver bilarna på parkeringsplatserna 12 – 24 flyttas under tiden

Torsdag den 24 februari kl. 07:30 tom fredag den 25 februari kl. 16:00.

Vi hoppas på förståelse.

220121

From den 15:e februari 2022 kommer TV signal från COMHEM inte att fungera längre. Nu är det bara Telia som gäller.

220114

Styrelsen har beslutat att gå vidare med installationen av laddstolpar.

I December godkännde Naturvårdsverket BRF Ringblommans ansökan om bidrag för installationen. Nu pågår projektering och arbetet kommer att påbörjas under våren. Närmare information följer senare och kommer även att tas upp på föreningsstämman.

211215

Nu är dom nya entrémattorna på plats.

211207

Julklappen är försenat 🎄

Styrelsen beslutade på mötet i november att efterskänka en månadsavgift för samtliga medlemmar. Detta kommer av organisatoriska skäl sker i Januari.

Vi önskar er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.

210808

Viktigt !!!

Styrelsen vill påpeka att dom automatiska ytterdörrarna EJ får blockeras eller ställas upp !!!

Har du behov av att ha ytterdörren öppen en längre stund så tar kontakt med någon i styrelsen.

210603
Styrelsen vädjar till medlemmarna att respektera årsstämmans beslut att inte röka på balkongerna.

210525

Porttelefoni

Nu är den nya porttelefonen installerat och i drift. Bruksanvisningen är utdelat till alla medlemmar.

Tänk på att dörren INTE få ställas upp. Behöver du flyttar många saker med öppen dörr så hör av dig till styrelsen.

Var god och meddela borttappad tagg omedelbart, byter du telefonnummer så gäller samma sak.

210506

I samband med föreningsstämman (poströstning) så bjuder styrelsen medlemmarna på en landgång. Se anslaget i trapphuset. Glöm ej att anteckna dig. Det är styrelsens förhoppning att detta är sista gången stämman genomförs på detta sätt och att vi snart kan börja umgås igen.

2021-04-14

Onsdag den 21 april från ca kl. 11 kommer en lastbil för att lasta av barkmull. Häcken längs parkeringen mot Lexbyvägen ska åtgärdas.

Alla bilar på den sidan av parkeringen behöver flyttas till annan plats. Vid arbetsdagens slut kan alla bilar ställas tillbaka igen.

2021-04-12

Under våren kommer porttelefonerna att ersättas av en modernare model. Samtidigt kommer automatiska dörröppnare att installeras. Arbetet påbörjas vecka 15. När installationen inleds, kommer det gamla systemet att succesivt stängas ner. Vi återkommer med närmare mer detaljerad information och demonstration i samband med att det nya systemet tas i drift.

2021-01-30

Nu är Radonmätningen slutförd. Resultaten visar att samtliga lägenheter ligger långt under det rekommenderade värdet.

2021-01-23

Årets föreningsstämma kommer liksom förra året att genomföras genom poströstning pga Covid19. Datum för stämman: 18:e Maj 2021, klockan 10:00.

Närmare information kommer när vi närmar oss.

2020-11-13

Styrelsen har beslutat att skjuta fram firandet av 0-kalaset (för de medlemmar som fyller jämt under året) samt välkomstmötet för nya medlemmar till kommande år pga pågående pandemi.

2020-11-16

Fasadtvätt:

Måndag den 16/11 kommer fasaden tvättas enligt följande:

Tvätt av samtliga plåtdetaljer, inkl fönsterbleck, ventialtionshuvar, plåttak utanför entré, plåtdetaljer på balkonger och burspråk i plåt i nordligt och östligt väderstreck.

I ovan beskriven behandling ingår att fönster putsas utvändigt för de väderstreck som tvätt avser.

2020-11-06

Styrelsen är i begrepp att upprätta en maillista för att snabbt kunna komma ut med information.

Du som använder dig av mailen mer eller mindre regelbundet - skickar ett meddelande under "Kontakt" eller skickar ett mail till info@brfringblomman.se.

2020-11-03

Insamling av grovavfall kommer att ske den 18/11. Det kommer information i brevlådan.

2020-10-15

Nu är samtliga mätdoser för radonmätningen utdelade. Vi mäter i sammanlagd 14 lägenheter. Mätperioden sträcker sig till början av februari 2021. Därefter skickas doserna till ett laboratorium för avläsning. Resultatet kommer att redovisas därefter. 

2020-10-08

För att energideklarationen för BRF Ringblomman ska kunna slutföras behöver vi dom utdelade lappar om elförbrukningen tillbaka så snart som möjligt.

2020-10-07

Har du en gammal cykel? Läs här

2020-10-07

Styrelsen är väldigt glad att trädgården (A-huset) och uteplatsen (C-huset) har används under året så mycket som aldrig förr.

Dessa platser är till för ALLA boenden !

Har du tänkt att använda någon av platserna för ett större sällskap så informerar gärna innan via en notis på anslagstavlan i A-huset.


Linjering av P-rutor samt numrering har skett i början på augusti


Rampen till uteplatsen bakom 7:an samt uteplatsen är nu renoverade.


Besiktning för energideklaration är nu genomfört.


Radonmätning kommer att utföras under höst/vinter. Närmare infrormation kommer senare.